top of page

Przepisy podatkowe Stanów Zjednoczonych wpływają nie tylko na te osoby, które mieszkają w USA ale także na tych, którzy mają z tym krajem bezpośrednie lub niebezpośrednie powiązania o charakterze ekonomicznym.  Czy obywatel Hiszpanii, Singapuru, lub Polski, który nigdy nie postawił swojej stopy w Ameryce może mieć zobowiązania podatkowe w USA?  To może być zaskakujące, ale ta odpowiedź brzmi „Tak”.

 

Osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, które zamierzają rozwijać nawet części swojej działalności gospodarczej w USA będą musiały wziąć pod uwagę amerykańskie prawo dotyczące podatków dochodowych (the Internal Revenue Code, znane również jako Title 26 U.S.C.), oraz powiązane z tym prawem regulaminy.  Planowanie podatkowe powinno rozpocząć się przed inwestycją kapitału i zasobów.  Na przykład, spółki akcyjne kategorii „S” (S Corporations) – rodzaj spółki akcyjnej zamkniętej, który jest w powszechnym użyciu w USA – nie mogą przyjąć jako akcjonariusza obcokrajowca, chyba że ta osoba uzyska co najmniej prawo stałego pobytu w tym kraju (tzw. zielona kartę).

 

Te osoby, które często podróżują do USA ale nie mają zamiaru zostać zakwalifikowane jako stali mieszkańcy z punktu widzenia kodeksu podatkowego, powinny pogłębić swoją wiedze na temat tak zwanej „próby znacznej obecności” (substantial presence test).  Na pierwszy rzut oka istniejące przepisy nie wymagają zastosowania zaawansowanej algebry: osoba, która spędziła w USA 31 dni w 2017 roku i co najmniej 183 dni w ostatnich trzech latach zgodnie z pewną formułą [(dni w obecnym roku x 1) + (dni w 2016 x ⅓) + (dni w 2015 x ⅙)] kwalifikuje się jako stały rezydent Stanów Zjednoczonych w kontekście prawa podatkowego.  To może mieć daleko idące konsekwencje biorąc pod uwagę, że amerykańskie prawo wymaga od takiego rezydenta płacenia podatków od swojego światowego dochodu.  

Aczkolwiek należy zdawać sobie sprawę z istniejących wyjątków i mieć świadomość kogo pobyt nie musi być kategorycznie mierzony według tej formuły.  Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, ważne jest by się dobrze zapoznać z obowiązującym traktatem podatkowym pomiędzy danym krajem a USA.  Nota bene traktat podpisany pomiędzy USA i Polską w lutym 2013 ciągle oczekuje ratyfikacji Senatu amerykańskiego; dalej obowiązująca jest polsko-amerykańska umowa podatkowa z roku 1974.  Kto będzie w stanie opodatkowywać twoje dochody na skalę globalną może też zależeć od ustalenia tak zwanej „bliższej więzi”.  Innymi słowy, bierze się pod uwagę gdzie przebiega większość danej osoby życia osobistego (rodzinnego), oraz gdzie znajduje się główna siedziba działalności gospodarczej, a nawet politycznej tej osoby.

 

Chętnie pomogę Państwu w zobowiązaniach natury rozliczeniowej i administracyjnej (np. deklaracje 1040 i 1040NR lub formularze 5472) jak również w bardziej zaawansowanych zagadnieniach planowania podatkowego. W tej ostatniej kategorii znajduje się doradztwo podatkowe dla polskich firm wchodzących na rynek amerykański, oraz dla inwestorów w nieruchomości.

 

Udzielam również fachowej pomocy tym, którzy szukają środka zaradczego na problemy wywodzące się z nie przestrzegania federalnego prawa podatkowego USA przez okres szeregu lat (zaległe zeznania) m.in. poprzez jedną z oferowanych przez IRS specjalnych procedur (Streamlined Foreign Offshore Procedures)

Cezary Tchorznicki, CPA. MT

Dowiedz Się Więcej
bottom of page